Συμφωνητικό Συνεργασίας των

Novibet.gr:
Logflex Limited
Address: 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, England , NS1 3NA
Company number: 6899081
Tel: +356 3550 5996
License number: MGA/CRP/186/2010
(στο εξής θα αναφέρεται ως “Logflex Limited“)

και

[…]

(στο εξής θα αναφέρεται ως “Συνεργάτης“)

1. Γενικά

α) Η Logflex Limited είναι εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας, η οποία προσφέρει στοιχηματικές υπηρεσίες (αλλά και έχει την διαχείρηση καζίνο και παιχνίδιων) σε χρήστες στο διαδίκτυο μέσω των ιστόχωρων του Ομίλου Logflex Limited. (στο εξής θα αναφέρονται ως ιστόχωροι της Logflex Limited)

“Όμιλος” σε σχέση με μία εταιρεία εννοείται ο απόλυτος έλεγχος αυτής της εταιρείας από τη μητρική της εν λόγω εταιρείας, μαζί και με κάθε θυγατρική εταιρεία της εν λόγω μητρικής.

“Ιστόχωροι της Logflex Limited” νοούνται οι ιστόχωροι που λειτουργούν ή/και ελέγχονται από τον όμιλο Logflex Limited.

β) Ο “Συνεργάτης” λειτουργεί και διατηρεί έναν ή περισσότερους ιστόχωρους στο διαδίκτυο (στο εξής θα αναφέρονται από κοινού ως “ιστόχωροι του Συνεργάτη”)

[…]

γ) Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις έχουν γραφτεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές με την αρχική εκδοχή, η Αγγλική εκδοχή είναι η επικρατέστερη.

2. Αντικείμενο της Συμφωνίας

α) Το αντικείμενο της συμφωνίας είναι η τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού που παρέχεται από τη Logflex Limited στον ιστόχωρο του “Συνεργάτη” προκειμένου να καθιερωθεί μία συνεργασία διαφήμισης αμοιβαίου οφέλους. Διευκρινίζεται ότι η διαφημιστική αυτή συνεργασία δεν είναι αποκλειστική για κανένα από τα 2 μέρη.

β) Η Logflex Limited πρέπει να παρέχει στον “Συνεργάτη” ποικιλία από διαφημιστικό υλικό (π.χ. λογότυπα, μπάνερς, γραφικά, κείμενα), προκειμένου να συμπεριληφθούν στους ιστόχωρους του Συνεργάτη. Η Logflex Limited έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να περιορίσει τη διαφήμιση ή την παροχή νέου διαφημιστικού υλικού ανά πάσα στιγμή. Με την τοποθέτηση αυτού του διαφημιστικού υλικού στους ιστόχωρους του Συνεργάτη, επιτρέπεται στους χρήστες του να έχουν άμεση πρόσβαση στους ιστόχωρους της Logflex Limited, κάνοντας επιλέγοντας τις σχετικές συνδέσεις, και να στοιχηματίσουν, να παίξουν καζίνο ή και παιχνίδια (στο εξής θα αναφέρεται από κοινού ως “διαφημιστικό υλικό”).

γ) Η Logflex Limited θα καταβάλλει το κόστος που αφορά το σχεδιασμό του διαφημιστικού υλικού. Ο Συνεργάτης θα καταβάλλει το κόστος ένταξης του διαφημιστικού υλικού στους ιστόχωρούς του.

3. Όροι

α) Η Logflex Limited επισημαίνει ρητά ότι η διαφήμιση ή η αναφορά σε στοιχήματα ή τυχερά παιχνίδια μπορεί να υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες ή ακόμη και να απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, ο Συνεργάτης κατανοεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να εισέλθει σε αυτή τη συμφωνία και/ή να συμπεριλάβει το διαφημιστικό υλικό σε ιστόχωρούς του, εάν η διαφήμιση ή η αναφορά σε στοιχήματα και παιχνίδια που προσφέρονται από τις εταιρείες εκμετάλλευσης του Ομίλου Logflex Limited δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας του Συνεργάτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνεργάτης δεν δικαιούται ούτε να συμπληρώσει ή να υποβάλει το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Αν η διαφήμιση ή η αναφορά σε στοιχήματα ή τυχερά παιχνίδια απαγορευτούν κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας ή της ανάρτησης διαφημιστικού υλικού, ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα το διαφημιστικό υλικό από τον ιστόχωρό του.

Αν ο όμιλος Logflex Limited ή ο Συνεργάτης αντιμετωπίσουν πρόβλημα οποιουδήποτε είδους λόγω της παραβίασης των απαγορεύσεων που ισχύουν για τη διαφήμιση ή για την αναφορά σε στοιχήματα ή τυχερά παιχνίδια, μόνο ο Συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για αυτό, αλλά και θα είναι πλήρως υπεύθυνος για το πρόβλημα που υπέστη ο ίδιος.

β) Επιπλέον, ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι λειτουργεί ιστόχωρους για δικό του λογαριασμό και έχει λάβει άδεια για τους ιστόχωρούς του χωρίς περιορισμούς.

4. Σύναψη της Συμφωνίας

α) Η Logflex Limited παρέχει μία online φόρμα αίτησης, την οποία ο Συνεργάτης πρέπει να συμπληρώσει και να διαβιβάσει ηλεκτρονικά (μέσω του διαδικτυακού χώρου Logflex Limited’s Affiliate) στη Logflex Limited υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του σημείου 3. Μετά την αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης η Logflex Limited θα την εξετάσει. Αν η Logflex Limited κάνει αποδεκτή την αίτηση, ο Συνεργάτης θα λάβει μία γραπτή επιβεβαίωση. Η Logflex Limited διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις κατά την κρίση της, χωρίς περιορισμούς.

β) Κατά τη σύναψη της συμφωνίας, ο Συνεργάτης θα λάβει ένα Affiliate ID. Οι παίκτες που γράφτηκαν σε ιστόχωρους της Logflex Limited μέσω διαφημιστικού υλικού των ιστόχωρων του Συνεργάτη και τα στοιχήματά τους – σε αυτό το πλαίσιο – καθώς και λοιπές στοιχηματικές δραστηριότητες,, καταχωρούνται υπό τον κωδικό του διαφημιστικού υλικού που παρέχεται μέσω του προγράμματος Συνεργατών.

«Πελάτης» σημαίνει πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Logflex Limited, και έχει πραγματοποιήσει έγκυρη εγγραφή αλλά και τουλάχιστον μία έγκυρη κατάθεση.

5. Άδειες

α) Κατά τη σύναψη της σύμβασης, στον Συνεργάτη παρέχεται το μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα -το οποίο μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή- να χρησιμοποιήσει το διαφημιστικό υλικό που θα του δοθεί για να δημιουργήσει συνδέσεις με ιστόχωρους της Logflex Limited. Δεν έχει ωστόσο το δικαίωμα να αλλάξει το διαφημιστικό αυτό υλικό ή να το επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Logflex Limited. Η άδεια για τη χρήση του διαφημιστικού αίρεται όταν η σύμβαση λήξει.

β) Η Logflex Limited εισέρχεται σε αυτή τη συμφωνία δεδομένου της σχεδίασης και του περιεχομένου των ιστόχωρων του Συνεργάτη κατά την ημέρα της σύναψης της συμφωνίας. Οι ιστόχωροι του Συνεργάτη δεν μπορούν να αλλάξουν, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενό του και λοιπού διαφημιστικού υλικού (οποιασδήποτε μορφής), χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Logflex Limited.

γ) Τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του διαφημιστικού υλικού που προβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, καθώς και κάθε άλλης πληροφορία που θα δοθεί στον Συνεργάτη σχετικά με τους ιστόχωρους της Logflex Limited, παραμένουν αποκλειστικά στην Logflex Limited.

δ) Η αλλαγή της διεύθυνσης URL ιστόχωρων του Συνεργάτη δεν θα θεωρείται ως αλλαγή της συμφωνίας και δεν θα θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Συνεργάτη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

6. Περιεχόμενο του Ιστόχωρου του Συνεργάτη

α) Ο Συνεργάτης μπορεί να συμπεριλάβει το διαφημιστικό υλικό της επιλογής του, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας στους ιστόχωρούς του προκειμένου να δημιουργήσει μία σύνδεση με τους ιστόχωρους της Logflex Limited. Το σύστημα εγγραφής της Logflex Limited αναγνωρίζει τους Πελάτες που εγγράφονται στους ιστόχωρούς της, μέσω σύνδεσης του διαφημιστικό υλικού που παρέχεται στον Συνεργάτη (κωδικός διαφημιστικού υλικού), με το Affiliate ID του. Οι σύνδεσμοι, url, του διαφημιστικού υλικού μπορούν να καταλήγουν σε παραπάνω από μία προσυμφωνημένες σελίδες.

7. Προμήθειες

α) Σε αντάλλαγμα για την προβολή του διαφημιστικού υλικού, ο Συνεργάτης θα λάβει προμήθεια με βάση τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους προτεινόμενους νέους Πελάτες που εγγράφηκαν σε ιστόχωρους της Logflex Limited μέσω του Συνεργάτη, σύμφωνα με το σημείο 2. Πελάτες του Ομίλου Logflex Limited που δεν είχαν εγγραφεί παλαιότερα και οι οποίοι εγγράφησαν σε ιστόχωρους της Logflex Limited μέσω του διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνεται στους ιστόχωρους του Συνεργάτη -και έχουν εγγραφεί έγκυρα και έχουν κάνει καταθέσεις στο λογαριασμό τους- θα θεωρούνται ως προτεινόμενοι νέοι Πελάτες του Συνεργάτη.

Ανάλογα με τους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς, το καθαρό κέρδος υπολογίζεται ως εξής:

Αθλητικά Στοιχήματα: Τα στοιχήματα που τοποθετούνται στην Logflex Limited, μείον τα κέρδη που καταβάλλονται, τα έξοδα αναλήψεων, τα διοικητικά τέλη, τα μπόνους και τους αντιλογισμούς καταθέσεων, τα αντίστοιχα δικαιώματα που καταβάλλονται από την Logflex Limited στον πάροχο του αντίστοιχου λογισμικού, τους όποιους φόρους και τέλη καθώς και άλλα ποσά που ενίοτε μπορεί να επιβληθούν από εθνική νομοθεσία.
Καζίνο, Ζωντανό Καζίνο και Παιχνίδια: Τα πονταρίσματα στο Καζίνο, στο Ζωντανό Καζίνο και στα Παιχνίδια μείον τα κέρδη που καταβάλλονται, τους αντιλογισμούς καταθέσεων, τα τέλη παιχνιδιών, τα μπόνους, τα αντίστοιχα δικαιώματα που καταβάλλονται από την Logflex Limited στους παρόχους του λογισμικού των αντίστοιχων παιχνιδιών, τους όποιους φόρους και τέλη καθώς και άλλα ποσά που ενίοτε μπορεί να επιβληθούν από εθνική νομοθεσία.

β) Το ποσό της προμήθειας υπολογίζεται βάση του ποσού του συνολικού καθαρού κέρδους που παράγεται από τον Πελάτη που εγγράφηκε σε ιστόχωρους της Logflex Limited μέσω του Συνεργάτη. Τα ισχύοντα ποσοστά για κάθε κομμάτι του καθαρού κέρδους εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Συνεργατών της Logflex Limited. Οι εθνικοί φόροι που ορίζονται από το κράτος θα αφαιρεθούν πριν από τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις. Η Logflex Limited διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα ποσοστά ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τη διαδικασία για τροποποίηση της συμφωνίας του σημείου 13 και να κάνει μεμονωμένες / ατομικές συμφωνίες.

γ) Το ποσό προμήθειας θα υπολογίζεται στο τέλος του μήνα και θα καταβάλλεται μέχρι την 30η του επόμενου μήνα με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ελάχιστου ποσού των € 100. Αν αυτό το ελάχιστο ποσό δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε ένα μήνα, το ποσό προμήθειας θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα μέχρι αυτό να γίνει μεγαλύτερο ή ίσο των € 100. Ποσά προμήθειας μικρότερα των € 3, θα διαγράφονται στο τέλος του μήνα.

δ) Ένα αρνητικό υπόλοιπο καθαρών κερδών στο τέλος του μήνα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Τα αποτελέσματα των επόμενων μηνών θα προστίθενται σε αυτό μέχρις ότου επιστρέψει σε θετικό πρόσημο.

ε) Η προμήθεια μπορεί μόνο να καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό που δηλώνεται από τον Συνεργάτη. Η προμήθεια θα υπολογίζεται μόνο σε €. Όλα τα τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν από τις μεταφορές και / ή επιστροφές από την τράπεζα (λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων του λογαριασμού) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθούν από τον Συνεργάτη. Είναι υποχρεωτικό να παρέχει ο Συνεργάτης τον IBAN κωδικό του μαζί με το BIC / ΑΒΑ / Swift Code στην Logflex Limited! Η Logflex Limited διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιεσδήποτε πληρωμές σε Συνεργάτες λόγω: ελλιπών ή / και ανακριβών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, εκκρεμών ερευνών και / ή του κινδύνου απάτης.

στ) Σε περίπτωση που το ποσό της πληρωμής που έλαβε ο Συνεργάτης περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την υποβολή του αντίστοιχου ποσού στις φορολογικές αρχές που ελέγχεται.

ζ) Μετά την αποδοχή της εγγραφής από την Logflex Limited, ο Συνεργάτης θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στατιστικά online, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πωλήσεών του και των αμοιβών που προκύπτουν από αυτές.

η) Οποιεσδήποτε υπηρεσίες και έξοδα του Συνεργάτη θα καταβάλλονται από την προμήθεια. Ο Συνεργάτης μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για δαπάνες και έξοδα, (για επιπλέον διαφημιστικές δραστηριότητες), μόνο εάν η Logflex Limited αναθέσει γραπτώς κάτι τέτοιο στον Συνεργάτη.

θ) Η Logflex Limited έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο εσόδων του Συνεργάτη ή να τερματίσει τη σύμβαση και να αφαιρέσει Συνεργάτες που δεν φέρνουν τουλάχιστον έναν νέο καταθέτη εντός ενός ημερολογιακού μήνα με συνολική μηνιαία κατάθεση τουλάχιστον 20 ευρώ. Η προμήθεια μεταφέρεται εάν ο Συνεργάτης δεν φέρει τουλάχιστον έναν νέο καταθέτη (με συνολική μηνιαία κατάθεση τουλάχιστον 50 ευρώ), εντός του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

8. Υποχρεώσεις της Logflex Limited

α) Η Logflex Limited πρέπει να παρέχει στον Συνεργάτη όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη του διαφημιστικού υλικού στους ιστόχωρούς του.

β) Η Logflex Limited πρέπει να παρέχει στον Συνεργάτη τις πωλήσεις που προέρχονται μέσω του διαφημιστικού του υλικού, να καταγράφει το καθαρό κέρδος και το ποσό των προμηθειών που προκύπτουν από αυτό, να παρέχει στον Συνεργάτη στατιστικά πωλήσεων και τέλος να του παρέχει υπηρεσίες πελάτη αναφορικά με την επιχειρηματική τους συναλλαγή.

9. Υποχρεώσεις του Συνεργάτη

α) Οι ιστόχωροι του Συνεργάτη, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, δεν μπορεί να απευθύνονται σε ανθρώπους κάτω των 21 ετών στην Ελλάδα και κάτω των 18 ετών στις υπόλοιπες χώρες προβολής τους. Οι ιστόχωροι της Logflex Limited αποδέχονται μόνο πελάτες άνω των 21 ετών στην Ελλάδα και άνω των 18 ετών στις υπόλοιπες χώρες όπου προβάλλονται

β) Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή τεχνική ενσωμάτωση του διαφημιστικού υλικού. Ως εκ τούτου, μόνο διαφημιστικό υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διαφορετικά η σωστή καταγραφή για τον υπολογισμό των πωλήσεων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

γ) Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την τεχνική λειτουργία στους ιστόχωρούς του, ειδικά για τη συνδεσιμότητα με ιστόχωρους της Logflex Limited, και πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των ιστόχωρών του δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή το νόμο.

δ) Ο Συνεργάτης θα αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί τους ιστόχωρούς του και οποιοδήποτε περιεχόμενο παρουσιάζεται σε αυτούς. Αναλαμβάνει ιδιαίτερα την υποχρέωση ότι δεν θα εμφανίζονται: αναπαραστάσεις βίας, περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα, δηλώσεις διακρίσεων ή διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία, και θα πρέπει να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον Όμιλο της Logflex Limited από τυχόν ευθύνες που θα του επιφέρουν.

ε) Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση το υλικό που παρουσιάζεται στους ιστοχώρους του να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων, το γενικό δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ή άλλα δικαιώματα) και και μην είναι προσβλητικό ή δυσφημιστικό ή παράνομο και θα πρέπει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Logflex Limited από τυχόν ευθύνες αναφορικά με αυτό το θέμα. Ο Συνεργάτης οφείλει να ενημερώσει την Logflex Limited για τυχόν αλλαγές στο όνομα ιστοχώρων του, ή προσθήκες επιπλέον μπάνερς που συνδέονται με άλλους δικτυακούς τόπους για τους οποίους δεν είναι ενήμερη η Logflex Limited.

στ) Οι διαφημίσεις και το περιεχόμενο του Συνεργάτη δεν πρέπει να περιέχουν παράνομη ή αθέμιτη “διαστρέβλωση” που είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στην επιχείρηση του Ομίλου Logflex Limited και δεν θα πρέπει να συμμετέχουν -εν γνώσει του- σε διανομή αυθαίρετης διαφήμισης (όπως SPAM). Ο Συνεργάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και πολιτικές που ενίοτε καθορίζονται από τη Logflex Limited. Εάν ο Συνεργάτης δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική, η Logflex Limited δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση άμεσα.

ζ) Ο Συνεργάτης δεν δικαιούται να (α) σχεδιάζει τους ιστοχώρους του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος σύγχυσης με ιστοχώρους της Logflex Limited και / ή (β) οι ιστοσελίδες του Συνεργάτη να δίνουν την εντύπωση ότι είναι, εν όλω ή εν μέρει, μέρος του Ομίλου Logflex Limited. Ο Συνεργάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ορισμένες λέξεις-κλειδιά του Ομίλου Logflex Limited σε μηχανές αναζήτησης πριν από σχετική γραπτή έγκριση.

η) Ο Συνεργάτης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα της Logflex Limited ή άλλες ονομασίες ή εμπορικά σήματα του Ομίλου Logflex Limited με άλλον τρόπο από αυτόν που έχει χρησιμοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του διαφημιστικού υλικού στους ιστοχώρους του. Ο Συνεργάτης, ειδικότερα, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ονομασίες ή σχέδια παρόμοια με αντίστοιχα του Ομίλου Logflex Limited και να προκαλέσει σύγχυση με αυτές.

θ) Ο Συνεργάτης δεν έχει το δικαίωμα να προσφέρει επιστροφή rake ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο στους πελάτες για να εγγραφούν σε μία εταιρεία του Ομίλου Logflex Limited. Σε τέτοια περίπτωση θα απενεργοποιούμε τον λογαριασμό του άμεσα από το πρόγραμμα Affiliate της Logflex Limited. Η επιστροφή rake απαγορεύεται!

Ορισμός:

H επιστροφή rake είναι οποιαδήποτε μορφή αναλογικής ανταμοιβής ή προσφερόμενης έκπτωσης, που απονέμεται, παρέχεται υπό προϋποθέσεις, καταβάλλεται σε παίκτες ή υποψήφιους παίκτες Συνεργατών, βάση της συνεισφοράς τους στα κέρδη.

ι) Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να τοποθετήσει διαφημίσεις που δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) μέσω των εμπορικών πλάνων επικοινωνίας που καταθέτει η Logflex Limited. Η παραβίαση αυτού του όρου παρέχει στη Logflex Limited το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση και να απαιτήσει τυχόν αποζημιώσεις.

κ) Ο Συνεργάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τον τρόπο, προβολής, προώθησης, τοποθέτησης και ανάρτησης των διαφημιστικών μηνυμάτων/ενεργειών σε σχέση με το Πρόγραμμα Συνεργατών και υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε νόμο, απόφαση, διάταξη, κανόνα, κανονισμό και υποχρέωση όπως ισχύει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσει είτε είναι στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας είτε όχι.

λ) O Συνεργάτης δεν θα τοποθετήσει τους (σσ. δικούς μας) Συνδέσμους οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ιστοσελίδα του, ούτε θα αναρτήσει δεδομένα από τους Συνδέσμους σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο χωρίς την γραπτή άδειά της Logflex Limited και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τους Συνδέσμους με τρόπο ο οποίος ενδέχεται να είναι επιζήμιος για την Logflex Limited.

μ) Στην περίπτωση που επιθυμεί να προσφέρει ορισμένα κίνητρα σε πιθανούς Πελάτες, ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να λάβει προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Logflex Limited για κάθε κίνητρο ξεχωριστά, προτού προβεί στην εν λόγω ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν έχει λάβει γραπτή έγκριση και παρόλα αυτά προσφέρει τέτοια κίνητρα, η Logflex Limited διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Λογαριασμό Συνεργάτη και να μην καταβάλει τη σχετική προμήθεια.

ν) Κάθε προβολή/προώθηση (ή παρόμοια ενέργεια) μη εγκεκριμένων μπόνους ή προσφορών από τον Συνεργάτη θα έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα έσοδα που έχει λάβει από αυτά να αφαιρεθούν από τη μηνιαία προμήθειά του.

ξ) Ο συνεργάτης οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR EU 2016/679).

ο) Ο συνεργάτης οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα με το ρυθμιστικό πλαίσιο του UK Gambling Commission και με το UK Code of Non-broadcast Adverting and Direct & Promotional Marketing (“CAP Code”).

10. Λήξη Συνεργασίας

α) Η συνεργασία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ χωρίς καμία προειδοποίηση και άνευ λόγου. Σε κάθε περίπτωση η Logflex Limited μπορεί να τερματίσει τη συνεργασία, εάν ο Συνεργάτης παραβιάσει βασικές υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης ή η συνέχιση της παρούσας συμφωνίας απαγορεύεται νομικά ή δεν είναι εφικτή.

β) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Συνεργάτης θα διαγράψει άμεσα όλο το διαφημιστικά υλικό της Logflex Limited που προωθεί στους ιστοχώρους του. Ο Συνεργάτης δεν έχει δικαίωμα αποφυγής αυτού.

γ) Η Logflex Limited πρέπει να υπολογίσει και να καταβάλει την προμήθεια από τα καθαρά κέρδη των δεδουλευμένων μέχρι τις 30 του επόμενου μήνα. Η Logflex Limited έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει εκκρεμείς προμήθειες έναντι απαιτήσεων έναντι του Συνεργάτη, κατά περίπτωση.

δ) Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Συνεργάτης δεν δικαιούται να λάβει περαιτέρω αμοιβές ή άλλες αποζημιώσεις από τη Logflex Limited.

ε) Η Logflex Limited διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί τακτικά ελέγχους ποιότητας στους ιστοχώρους του Συνεργάτη και τις επιδόσεις τους, και να καθορίζει αν ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να εγγράψει ένα ελάχιστο ποσό πελατών μηνιαίως.

στ) Ο Συνεργάτης συμφωνεί και αποδέχεται τη μη τοποθέτηση ψηφιακών διαφημίσεων οι οποίες εμπεριέχουν συνδέσμους της Logflex Limited ή τα επίσημα σήματα των ιστοχώρων της, σε ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο υπαγόμενο σε πνευματικά δικαιώματα.

11. Εμπιστευτικότητα

α) Οποιαδήποτε πληροφορία, ιδίως επιχειρηματικές και οικονομικές πληροφορίες, κατάλογοι πελατών και αγοραστών και πληροφορίες τιμών και πληρωμών, θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα για οικονομικούς ή άλλους σκοπούς ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

β) Αυτό δεν ισχύει για τις πληροφορίες που είναι γενικά γνωστές ή μπορεί να γίνουν γνωστές μέσω γενικώς προσιτών πηγών, εφόσον, δεν είναι πηγές από τον ενδιαφερόμενο όμιλο. Κάθε μέρος έχει δύναται να περάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, εφόσον: i) υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, ii) οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο ή iii) υπάρχει νομική υποχρέωση για την παροχή τους.

γ) Διευθύνσεις e-mail και δεδομένα χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης.

12. Εγγυήσεις και Ευθύνη

α) Η Logflex Limited αναλαμβάνει την υποχρέωση οι ιστοχώροι της να λειτουργούν εντός του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων τεχνικών δυνατοτήτων. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για περαιτέρω αξιώσεις.

β) Η ευθύνη των εκπροσώπων και των νομικών εκπροσώπων της Logflex Limited περιορίζεται σε πρόθεση και βαρεία αμέλεια. Η ευθύνη της Logflex Limited – για οποιονδήποτε λόγο – θα περιορίζεται στο συνολικό ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε στον Συνεργάτη εντός των τελευταίων έξι μηνών. Εάν η συμφωνία καταγγελθεί πριν από τη λήξη των έξι μηνών, η προμήθεια που καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της ζημίας.

13. Τροποποίηση της συμφωνίας

Η Logflex Limited διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους κανονισμούς και τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας, ανά πάσα στιγμή. Ο Συνεργάτης θα ενημερωθεί για την αλλαγή μέσω e-mail. Εάν η συμφωνία δεν έχει καταγγελθεί εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία παραλαβής της τροποποίησης, η τροποποίηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή. Επιπλέον, η Logflex Limited διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας σε άλλη εταιρεία του Ομίλου Logflex Limited.

14. Διάφορα

α) Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, της σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές υποχρεώσεις και τους κανόνες σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ο τόπος της δικαιοδοσίας για τις διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι η Αγγλία και Ουαλία.

β) Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να γίνουν γραπτώς για να είναι έγκυρες. Προφορικές συμφωνίες δεν υπάρχουν.

γ) Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις είναι ή καταστεί αναποτελεσματική, η αναποτελεσματική αυτή διάταξη θα αντικατασταθεί από μία διάταξη όσο το δυνατόν πλησιέστερη στον οικονομικό σκοπό της ατελέσφορης διάταξης. Αυτό δεν θίγει τις λοιπές διατάξεις της συμφωνίας.